Bicchieri in carta Break

SPECIFICHE

CODICEDESCRIZIONECAPAC.DIM. CMCF. CRT.PZ. CF.
BICHOT60Bicchiere caffè 2,5 oz colore avanacc 60 - cc 50*ø superiore 5,0 x h 4,9
ø inferiore 3,6
4050
BICHOT3OZBreak 3 ozcc 90 - cc 75*ø superiore 5,6 x h 5,8
ø inferiore 4,0
4050
BICHOT9OZBreak 8 ozcc 280 - cc 240*ø superiore 8,0 x h 9,0
ø inferiore 5,5
2050
BICHOT12OZBreak 12 ozcc 450 - cc 360*ø superiore 9,0 x h 11,3
ø inferiore 6,3
2050
* Tacca

DOWNLOAD SCHEDE TECNICHE